Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Björklund Båtslip

Vinterförvaring, upptagning och sjösättning av båtar, service och reparationer av inombords- och utombordsmotorer,
glasfiberreparationer
Vinterförvaring av båtar

Upptagning och sjösättning av båtar (upp till 10 m)

Service och reparationer av inombords- och utombordsmotorer

Glasfiberreparationer

+35824635343
info@bjorklundbatslip.fi
Bruddalen 42
23390 Iniö