Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

BMA Miljö / Café Cap Horn

Transporter, byggnadsmaterial, ombudspost, Alkos beställningstjänst och café Cap Horn
Regelbunden godstrafik till skärgården, lyftarbeten, förmedling av grus, sand mm
Butik med byggnadsmaterial, verktyg och målfärg, oljor, cykelringar, kontors- och pappersvaror. gåvoartiklar, böcker, trädgårdsartiklar.
Kopiering och fax.
Caféet erbjuder lunch vardagar.
Telefonnummer till linjebilen 0400 939093

+35824631033
info@bmamiljo.fi
Handelsmansvägen 6, Kyrkobyn
21710 Gutavs