Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Korpo kyrka

Korpo kyrka, uppkallad efter ärkeängeln Mikael, utgör såväl arkitektoniskt som interiört en betydande del av vårt nationella kulturarv. Byggnaden stod färdig i sin nuvarande form omkring år 1450. Kyrkans interiör upplyser besökaren om att den nuvarande arkitekturen med ett långhus i ett skepp med två valv inte är den ursprungliga. Fönstren på kyrkans södra sida är placerade på sidan om de nuvarande valvens mittlinje. Längs norra väggens övre del kan man se resterna av en äldre lösning.
Predikstolen är från år 1646. Avvikande från gängse tradition i lutherska kyrkor är predikstolen placerad till höger, där placeringen invid ett fönster sannolikt motiverats med tillgången till dagsljus.
Som de flesta kyrkor i skärgården, Korpo kyrka har också en votivbåt, en miniatyrmodell gjort av den svenska jakten Amadis.

Under sommarmånaderna hålls kyrkan öppen för allmänheten alla dagar kl 10-17.
http://www.korpo.net/kyrkan.html

Korppoon kirkko
Korppoontie 1
21710 Korppoo

040 312 4442
www.ltsrk.fi