Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Muntti stenbro

Vid stenbron finns en uppsatt en infotext om brons uppkomst och historia.

Muntti
Taivassalo

02-8402000