Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Nagu kyrka

Nagu gråstenskyrka är helgad åt S:t Olof.
Den är belägen på en sydsluttning på östra sidan av Storlandet.
En flik av Skärgårdshavet ligger i omedelbar närhet.
Kyrkans väggar är cirka 1,70 meter tjocka.
De vilar på en över tre meter tjock och jämn gråstensgrund.
På samma sätt står kyrkans pelare på fast grund. Kyrkans byggnadsår är inte känt.
Dess äldsta del, sakristian med sina tegelvalv och av profiltegel murade valvribbor, som stiger upp från vackra, geometriskt formade kalkstenskonsoler, har troligen byggts på 1300-talet och fått sina valv i början av 1400-talet. Valvribborna förenas i en slät och rund slutsten.
Själva kyrkan är troligen från tidigt 1400-tal.
Den välvdes sannolikt på 1440-talet och försågs med gavelornering och vapenhus efter 1462.

Kyrkbacken
21660 Nauvo

040-3124430
www.ltsrk.fi