Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Skärgårdscentrum Korpoström

Korpoström ligger i centrum av Åbolands skärgård och trakten var under århundraden en betydelsefull knutpunkt för sjöfarten. Platsen anges redan på de äldsta sjökorten. Söder om Korpo och Nagu öppnar sig världens vackraste skärgård och Skärgårdshavets nationalpark.

Byggnaderna inrymmer bl.a. följande publika utrymmen. Utställningsutrymmen, auditorium, hotell, restaurang, seminarie- och konferensutrymmen. Bränsleförsäljning i hamnen.
Specialutställningarna som byts några gånger per år tar upp aktuella teman som berör skärgården. De fria vägg-och golvytor som finns i byggnaderna utnyttjas för foto- och konstutställningar.
Öppet även under vintern på beställning.

Korpoströms historiska anor och läge vid den gamla farleden gjorde att det föll sig naturligt att redan i den första stomplanen för Skärgårdshavets nationalpark 1990 sätta som mål att just i Korpoström bygga ett informationscentrum med inriktning på kultur. Detta har småningom utvecklats till ett nytänkande helhetskoncept kring skärgården förr och nu, där kultur och natur tas upp invävda i varandra.

Skärgårdscentrum
Korpoströmvägen 832
21720 Korpoström

0400-599319
skargardscentrum.fi