Turistinformation: +358 (0)400 117 123 | info@parainen.fi

Utö fyr

Utö fyr berättar om lotsväsendet och kustartilleriet.
Finlands första ljusfyr byggdes på Utö 1753. Detta runda fyrtorn sprängdes dock under 1808-09 års krig.
Det nuvarande fyrtornet uppfördes 1814 under ledning av lotsdirektören Gustaf Brodd.
Ljusanordningen och lanterindelen i fyren har sedan dess förnyats ett flertal gånger. Den nuvarande fyrlyktan installerades 1906.
Utö by är i sig en sevärd helhet.
Fyren dominerar på ön och sköts om av Utö hembygdsförening.

Utö

0400-143814
www.uto.fi